सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

शैक्षिक सत्र २०८० को कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्मको वार्षिक (आन्तरिक तथा बाह्य) परीक्षाको परीक्षाफल

प्रस्तुत विषयमा यस श्री खड्गकाली मा.वि.को शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ९ सम्मको वार्षिक (आन्तरिक तथा बाह्य) परीक्षामा तपसीलका विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
0 Comments

Famous Quotes: