सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

खड्गकाली मा.वि. को कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा - २०७८ को (BLE 2078) को परीक्षाफल


श्री जो जससँग सम्बन्ध राख्दछ ।

विषय : नतिजा प्रकाशन ।

प्रस्तुत विषयमा यस श्री खड्गकाली मा.वि.को शैक्षिक सत्र २०७८ चैत्र २८ गतेदेखि २०७९ वैशाख ९ गतेसम्म सञ्चालित कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा – २०७८ (BLE-2078) मा चापाकोट नगरपालिका नगर स्तरीय परिक्षा समितीको २०७९/०१/२६ को निर्णयअनुसार तपसीलका विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुको नामावली:

SN

Student’s Symbol Number

Result

SN

Student’s Symbol Number

Result

SN

Student’s Symbol Number

Result

1

781150001

Pass

12

781150012

Pass

23

781150023

Pass

2

781150002

Pass

13

781150013

Pass

24

781150024

Pass

3

781150003

Pass

14

781150014

Pass

25

781150025

Pass

4

781150004

Pass

15

781150015

Pass

26

781150026

Pass

5

781150005

Pass

16

781150016

Pass

27

781150027

Pass

6

781150006

Pass

17

781150017

Pass

28

781150028

Pass

7

781150007

Pass

18

781150018

Pass

29

781150029

Pass

8

781150008

Pass

19

781150019

Pass

30

781150030

Pass

9

781150009

Pass

20

781150020

Pass

31

781150031

Pass

10

781150010

Pass

21

781150021

Pass

32

781150032

Pass

11

781150011

Pass

22

781150022

Pass

33

781150033

Pass

0 Comments

Famous Quotes: