सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्धारा जारी विद्यालय तह स्तरिय शिक्षक निर्देशिकाहरुको पि.डि.एफ. डाउनलोड गर्नुहोस् ।

1

Teacher's Guide Health, Physical and Creative Arts Grade 7 (Draft Copy for Feedback)

Download

2

Teacher's Guide Health, Physical and Creative Arts Grade 4 (Draft Copy for Feedback)

Download

3

Teacher's Guide Social Studies and Human Value Education Grade 6 (Draft Copy for Feedback)

Download

4

Teacher's Guide Social Studies Grade 9 (Draft Copy for Feedback)

Download

5

Teacher's Guide Grade - 7 Mathematics (2080)

Download

6

Teacher's Guide Grade - 4 Mathematics (2080)

Download

7

Teacher's Guide Grade - 9 English (Feedback Copy)

Download

8

Teacher's Guide Grade - 9 Nepali (B.S. 2080)

Download

9

Teachers' Guide Grade - 7 Nepali (B.S. 2080)

Download

10

Teacher's Guide Grade - 4 Nepali (B.S. 2080)

Download

11

Teacher's Guide Grade - 9 Science and Technology (2080)

Download

12

Teacher's Guide Grade - 4 Science and Technology (2080)

Download

13

Teacher's Guide Grade - 7 Science and Technology (2080)

Download

14

Teacher's Guide Grade - 7 English (2023)

Download

15

Teacher's Guide Grade - 9 Mathematics (2080)

Download

16

Teacher's Guide Grade - 4 English (2023)

Download

17

Teacher's Guide Grade 1 English

Download

18

Teacher's Guide, Grade 1, My Nepali, 2078

Download

19

Teacher's Guide Grade 1 Hamro Serofero

Download

20

Teacher's Guide Grade 1 My Maths

Download

21

Teacher Guide Grade - 2 My Mathematics (2079)

Download

22

Teacher's Guide Grade 2 English

Download

23

Teacher's Guide Grade 2 Hamro Serofero

Download

24

Teacher's Guide Grade 2 My Maths

Download

25

Teachers' Guide Grade 2 My Nepali

Download

26

Teacher Guide Grade - 3 My Mathematics (2079)

Download

27

Teacher's Guide Grade 3 Hamro Serofero

Download

28

Teacher's Guide Grade 3 My Maths

Download

29

Teacher's Guide Grade 3 My Nepali

Download

31

Teacher's Guide Grade 6 English

Download

32

Teacher's Guide Grade 6 Nepali

Download

0 Comments

Famous Quotes: