सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

आधारभूत तह (कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षा २०८० को समय तालिका

आधारभूत तह (कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८०/१०/२९ गते बसेको बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णय अनुसारको परीक्षा समय तालिका यसप्रकार कायम रहेको जानकारी गराइन्छ ।

0 Comments

Famous Quotes: