सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

खड्गकाली माविमा निमावि तह नेपाली विषयको शिक्षक आवश्यकता

Basic Level Nepali Teacher Wanted Notice 2078

श्री सम्बन्धित सबैमा,

विषय (Sub) : विज्ञापन सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा चापाकोट नगरपालिकाको कार्यालय शिक्षा शाखा चापाकोटको मिति २०७४/८/२९ को च.नं. ६९९ को परिपत्र र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०७८/८/२९ गतेको निर्णय अनुसार यस श्री खड्गकाली माध्यमिक विद्यालय, चापाकोट-४, स्याङ्जामा देहाय बमोजिमको शिक्षक पद रिक्त रहेकोले उक्त पदमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।
तपसील
विज्ञापन नं. : ०२/०७८/०७९
पद संख्या : १
पद : शिक्षक (करार)
तह : नि.मा.वि.
विषय : नेपाली
योग्यता : नेपाली मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उतीर्ण (माथिल्लो योग्यतालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।)
उमेर : १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको
तलव स्केल : नेपाल सरकारको नियमानुसार
दरखास्त दस्तुर : रु. १५००/-
परीक्षाको प्रकार : लिखित, अन्तरवार्ता र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा
दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७८/९/१४ (४ बजेभित्र)
सम्पर्क मिति : २०७४/९/१४

पेश गर्नुपर्ने आवश्यक आवश्यक कागजातहरु
  • निवेदन
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी
  • स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी
  • निरोगिताको प्रमाणपत्र
सम्पर्क
श्री खड्गकाली माध्यमिक विद्यालय, चापाकोट-४, स्याङ्जा
  • सम्पर्क नंबर: ९८०५८२९२१३, ९८०४१७६२८४, ९८४६१२२७७७, ९८०४१५७४७०
  • इमेल: office@khadgakali.edu.np, khadgakalischool@gmail.com

0 Comments

Famous Quotes: