सूचना: हामीले हाम्रो वेवसाइटको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुप दिएका छौँ । कुनै पनि कुराहरु हेर्न दायाँपट्टी रहेको मेनुबारमा गएर सम्बन्धित मेनुमा क्लिक गर्नुहोला । कुनै कुरा खोजी गर्न केही शब्द टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला ।

श्री खड्गकाली मा.वि. का विद्यालय संस्थापकहरु

श्री खड्गकाली मा.वि. का विद्यालय संस्थापकहरु
श्री खड्गकाली मा.वि. का विद्यालय संस्थापकहरु
यस श्री खड्गकाली मा.वि. का विद्यालय संस्थापकहरु यसप्रकार रहेका छन् ।
  1. श्री खिमबहादुर खाँण - संस्थापक अध्यक्ष
  2. श्री हुमनबहादुर खाँण - संस्थापक कोषाध्यक्ष
  3. श्री खिमकुमारी देवी - शिक्षिका
  4. श्री लेठबहादुर खाँण - संस्थापक सदस्य
  5. श्री घनलाल उपाध्याय - संस्थापक सदस्य
  6. श्री देवबहादुर खाँण - संस्थापक सदस्य
  7. श्री दानबहादुर खाँण - संस्थापक सदस्य
  8. श्री नरेश्वर ढुंगाना - स.सचिव/प्र.अ.

0 Comments

Famous Quotes: